Uutiset

Guldköparna ropar efter guld

Åbo Underrättelser 6.4.2011

”Det höga priset på guld har satt fart på guldhandlarna. Priset har tredubblats på fem år, och allt fler köpare etablerar sig på marknaden för att köpa guld- och silverföremål. För tillfållet verkar ett halvt dussin företag i branschen. ’Konkurrensen om kunderna är hård’, säger företaget Kultarahaksi Oy:s representant. Tillsammans med sina kolleger åker han runt i landet och köper upp guld för företagets räkning. Det är ingen skillnad om föremålen är parlösa, trasiga eller utnötta Allt duger. Handeln sker oftast på hotell dit kunderna kan hämta sina föremål. Värderingen är gratis och betalningen sker kontant eller direkt till kundens konto.”

”Den typiska kunden är en kvinna i medelåldern. Men också män och unga personer finns bland kunderna.”

”Pekka Virjonen tycker att systemet fungerar bra. Och han är nöjd med affären han nyss gjort med guldköparen. Virjonen fick drygt 500 euroi kontanter för silver- och -guldsmyckena han sålde. ’Ett lätt sätt att förvandla guld till pengar’, säger Virjonen då han stoppar sedlarna i plånboken och stegar ut genom dörren. En kvinnlig kund som vill vara anonym instämmer. Hon sålde ett par guldbroscher som länge hängt oanvända hemma i skåpet. ’Visst är det bekvämt.’ Det är första gången hon säljer smycken till en guldköpare. ’En väninna till mig har gjort samma sak och när jag såg en annons i tidningen beslöt jag att också sälja’, säger kvinnan.”

”De flesta kunder är nöjda med priset som erbjuds. En del blir till och med glatt överraskade. Men det finns också kunder som vänder på klacken när de tyckt att deras föremål värderats för lågt. Han försäkrar att värderingen sker professionellt och att priset som betalas följer marknadspriset. Räknat i gram är priset å rent guld i dag 32 euro per gram, säger han.”

”Guldvikten på de föremål kunderna hämtar är i snitt 20-25 gram. En vigselring som innehåller 18 karat guld kan vara värd 50-150 euro beroende på hur mycket ringen väger. Guldköpen som görs direkt med kunderna är bara en del av företagets verksamhet. Största delen av omsättningen kommer från guldförsändelser per post i form av rekommenderade paket från kunderna. Handeln sköts via nätet.”