Uutiset

Stort värde i skrotguld

Forum för ekonomi och teknik 3/2012

“Kulta Rahaksi Oy är ett finskt företag som grundades år 2009.”

“Vilken är affärsidén för Kultarahaksi? ‘Kulta Rahaksi köper skrotguld i huvudsak av konsumenter, men även av dödsbon, guldsmeder, smyckesaffärer och tandläkare.’

Hur köper ni in skrotguld?
‘Kulta Rahaksis kunder kan sälja sina guldföremål via posten. Denna metod har snabbt blivit popular.’

Vad skiljer bolaget från konkurrenterna?
‘De värderingarna som styr verksamheten är ansvar, ett bra pris, öppenhet, säkerhet och pålitlighet. Våra värderingar är hemligheten bakom bolagets snabba tillväxt. Vi vill skilja oss från de oseriösa aktörer som också tyvärr finns på marknaden. Vi är måna om att vara en bra arbetsgivare och vi har haft en extremt liten omsättning bland personalen. Dessutom följer vi naturligtvis hela tiden med vad som händer på marknaden för att verksamheten ska vara lönsam.’

Hur stor är marknaden för skrotguld?
‘Det är omöjligt att säga hur stor marknaden är. Det finns så många små aktörer som också gör annat än köper skrotguld. Vår omsättning år 2010 var 11,4 miljoner euro och år 2011 väntas omsättningen vara märkbart högre. Bokslutet för 2011 är ännu inte fastslaget.’

Hur förutspår du den fortsatta prisutvecklingen på guld?
‘Efter att ha stigit i flera år verkar guldpriset ha nått en ganska stabil nivå. Det är omöjligt att förutspå åt vilket håll prisutvecklingen går den närmaste tiden. På världsmarknadspriset inverkar naturligtvis flera olika faktorer. Situationen inom den globala ekonomin inverkar på priset. Man kan säga att guldpriset är en spegel och en värdemätare för den globala ekonomiska rädslan hos placerare världen över.’”